Արդեն տեղակայված

Ըստ երևույթի, դուք նախկինում արդեն իսկ տեղակայված եք ունեցել WordPress-ը։ Այն վերատեղակայելուց առաջ խնդրում ենք նախ ջնջել ՏԲ-ի աղյուսակները։

Մուտք